Programma

12.45 – 13.15 Inloop

13.15 – 13.25 Welkomstwoord

Patrick Lammers  (Chief Executive Officer van Essent en Country Chair namens Innogy, moederbedrijf van Essent, in Nederland)

 

13.30 – 14.15 Keynote

Data: the fuel of Smart Public Services (Prof. Dr. Willem Jan van den Heuvel – JADS)
In this keynote address Prof. WJ van den Heuvel will discuss the importance of data (science) as the new fuel to cater for smart(er) public services. In particular he will highlight the impact of open- and streaming data on smart services such as smart traffic & agrofood services. In addition, he will zoom in on personalization and localisation of public services based on experiences gained in several FP7- and H2020 projects. Lastly, he will present a roadmap opening JADS up for future collaboration on smart cities.

14.20 – 15.20 Inspiratiesessies

Masterclass: Be Smart or Be Outsmarted (Serge Segboer – SAP)
De wereld verandert en de wereld verandert steeds sneller. Maatschappelijke systemen staan onder druk. Veel steden zoeken het antwoord en willen veranderen in een ‘slimme stad’. Wat is een slimme stad nou eigenlijk? Wat betekent dat voor Den Bosch? Hoe kan Den Bosch ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor inwoners, werknemers en bedrijven?

Sessie 1: Digitale bouwstenen verbinden = waarde creëren voor de slimme stad (Frank Arts – Enable U)
In een slimme stad wordt het mogelijk om real-time waardeketens te ontwikkelen waarin digitale informatie kan stromen tussen systemen en organisaties. Nieuwe producten en diensten kunnen ontstaan. In deze sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn met digitale koppelingen, API’s  en welke stappen genomen moeten worden om dit echt werkend te krijgen.

Sessie 2: Explore the smart city (Bertus Rosier – Avans Hogeschool)
Docenten en studenten  van Avans Hogeschool geven een toelichting op recent werk op het grensvlak van ontwerp, data- en smart toepassingen. Welke kansen zijn er voor u?

Sessie 3: ICT en partnerships, enablers voor de energietransitie (Vincent van Laar – Essent)
In deze interactieve sessie stappen we in de wereld van de energietransitie en kijken we naar belangrijke technologische ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Cruciale vraag is altijd, hoe maken we dit relevant en simpel voor klanten. Een aantal voorbeelden vanuit Essent passeren de voorstelling.
Wij nodigen deelnemers uit om hun mening te geven. Hoe leuk zou het zijn wanneer er na deze sessie nieuwe slimme initiatieven volgen in Den Bosch?

Sessie 4: Een markttransitie naar het ‘Goede Leven’ (Peter Linders – Spark Campus)
Woonconnect, een online infrastructuur voor de gebouwde omgeving, wordt gesteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Wonen en Rijksdienst. Met dit platform worden alle Nederlandse woningen gedigitaliseerd met in Brabant de eerste 100.000. Spark Campus is medeondertekenaar van de onderliggende Smart City Deal en richt zich op de opgedane data en wenselijk aanbod.

Sessie 5: Samen op weg naar de Slimme Buitenruimte: voor en met inwoners, bedrijven en onderwijs (gemeente ‘s-Hertogenbosch – Constant Botter en Jeroen Walschots)
Spoorzone ’s-Hertogenbosch ontwikkelt zich tot een jong, hip en dynamisch gebied. Met Smart city technologie wil de gemeente een bijdrage leveren aan deze transitie-opgave. Onder de werktitel Slimme Buitenruimte is een programma opgestart gericht op het slim maken van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving. Als start zijn vier inspiratiebeelden uitgewerkt met betrekking tot mobiliteit, duurzaamheid, evenementen en dienstverlening.
In deze sessie gaan de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Avans studenten het gesprek met u aan over de uitwerking van het programma en de kansen om dit samen met de ICT Community vorm te geven.

15.20 - 15.40 Pauze

15.45 - 16.45 Inspiratiesessies

Masterclass: Be Smart or Be Outsmarted (Serge Segboer – SAP)
De wereld verandert en de wereld verandert steeds sneller. Maatschappelijke systemen staan onder druk. Veel steden zoeken het antwoord en willen veranderen in een ‘slimme stad’. Wat is een slimme stad nou eigenlijk? Wat betekent dat voor Den Bosch? Hoe kan Den Bosch ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor inwoners, werknemers en bedrijven?

Sessie 6: Digitale bouwstenen verbinden = waarde creëren voor de slimme stad (Frank Arts – Enable U)
In een slimme stad wordt het mogelijk om real-time waardeketens te ontwikkelen waarin digitale informatie kan stromen tussen systemen en organisaties. Nieuwe producten en diensten kunnen ontstaan. In deze sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn met digitale koppelingen, API’s  en welke stappen genomen moeten worden om dit echt werkend te krijgen.

Sessie 7: Innovatie met Techniek Atelier  (Ronald Meijerink – KW1C)
Binnen het Koning Willem I College werken techniekstudenten uit 4 onderwijsafdelingen / disciplines in projectgroepen samen in Het Techniek Atelier. Gedurende 10 weken werken zij aan opdrachten uit het bedrijfsleven om samen oplossingen te bedenken voor problemen.Dit unieke concept in onderwijsland zorgt ervoor dat studenten meer voorbereid worden op de toekomstige manier van (samen)werken. In een korte uiteenzetting krijgt u een indruk over dit concept en de resultaten tot nu toe.

Sessie 8: ICT en partnerships, enablers voor de energietransitie (Vincent van Laar – Essent)
In deze interactieve sessie stappen we in de wereld van de energietransitie en kijken we naar belangrijke technologische ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Cruciale vraag is altijd, hoe maken we dit relevant en simpel voor klanten. Een aantal voorbeelden vanuit Essent passeren de voorstelling.
Wij nodigen deelnemers uit om hun mening te geven. Hoe leuk zou het zijn wanneer er na deze sessie nieuwe slimme initiatieven volgen in Den Bosch?

Sessie 9: Een markttransitie naar het ‘Goede Leven’ (Peter Linders – Spark Campus)
Woonconnect, een online infrastructuur voor de gebouwde omgeving, wordt gesteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Wonen en Rijksdienst. Met dit platform worden alle Nederlandse woningen gedigitaliseerd met in Brabant de eerste 100.000. Spark Campus is medeondertekenaar van de onderliggende Smart City Deal en richt zich op de opgedane data en wenselijk aanbod.

Sessie 10: Samen op weg naar de Slimme Buitenruimte: voor en met inwoners, bedrijven en onderwijs (gemeente ‘s-Hertogenbosch – Constant Botter en Jeroen Walschots)
Spoorzone ’s-Hertogenbosch ontwikkelt zich tot een jong, hip en dynamisch gebied. Met Smart city technologie wil de gemeente een bijdrage leveren aan deze transitie-opgave. Onder de werktitel Slimme Buitenruimte is een programma opgestart gericht op het slim maken van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving. Als start zijn vier inspiratiebeelden uitgewerkt met betrekking tot mobiliteit, duurzaamheid, evenementen en dienstverlening.
In deze sessie gaan de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Avans studenten het gesprek met u aan over de uitwerking van het programma en de kansen om dit samen met de ICT Community vorm te geven.

17.00 - 17.30 Finale ICT Community Challenge 2017

Slotwoord wethouder Jan Hoskam en finale Challenge
Pitches van de beste antwoorden op 3 challenges uit de ICT Community Challenge 2017. Welke teams ontvangen de geldprijs van € 1500 en welke oplossing wordt icoon-project Slimme Stad Den Bosch?

17.30- 18.30 Netwerkevent

Ontmoet nieuwe relaties, wissel kennis uit. Inclusief bekend maken winnaars ICT Community Challenge 2017. Prijsuitreiking door wethouder Jan Hoskam.